15 Nov 2022 06:11 | 15 Nov 2022 18:11

Planerat underhållsarbete på koaxnätet

Tisdagen den 15 november klockan 06:00 till 07:00 planeras ett underhållsarbete på koaxnätet. Arbetet medför att det under angiven tid kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för alla våra kunder med koaxanslutning. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar