11 Oct 2022 05:10 | 11 Oct 2022 08:10

Planerat underhållsarbete på bredbandsnätet

Tisdagen den 11 oktober klockan 05:30 planeras ett underhållsarbete som berör alla våra bredbandskunder. Underhållsarbetet beräknas ta ca 2 timmar och innebär avbrott på bredband och telefoni. För vissa fiberkunder kan det även bli avbrott på tv-tjänsterna.

Efter att underhållsarbetet avslutats kan det förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar