02 Feb 2023 06:02 | 02 Feb 2023 08:02

Planerat underhållsarbete i Jämshög

Torsdagen den 2 februari klockan 06:00 till 07:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra koax-kunder på följande adresser:

  • Högatoftsvägen
  • Ljungrydavägen
  • Sunnanvägen
  • Lövsångarevägen
     

Arbetet medför att det under tiden för arbetet kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar