29 Nov 2016 02:11 | 30 Nov 2016 07:11

Planerat strömavbrott tisdagen den 29 november kl 02.00-04.30

På grund av ett planerat strömavbrott på elnätet kommer även samtliga OKTV:s tjänster att påverkas. 

Det berör fastigheterna på: 
- Östra Storgatan 19, 29, 31, 35, 45
- Nedre Brogatan 1
- Kvarngatan 16, 20, 22, 24

Om inte bredband, TV eller telefon fungerar efter strömavbrottet, kan det behövas göras en omstart av utrustningen. 

Aktuella driftstörningar