12 Dec 2022 10:12 | 12 Dec 2022 12:12

Planerat fiberavbrott i Vilshult

Måndagen den 12 december klockan 10:00 till 11:00 planeras ett underhållsarbete på fibernätet som berör alla våra kunder i Vilshult med omnejd. Arbetet medför att det under tiden för arbetet kommer vara avbrott på internet, tv och telefoni för vissa av våra fiberkunder i området. Avbrottet beror på byte av hårdvara.

Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Aktuella driftstörningar