12 Oct 2022 00:10 | 13 Oct 2022 00:10

Intermittenta avbrott på bredbandsnätet

Vi har just nu störningar på bredbandsnätet. Samtliga kunder kan uppleva återkommande avbrott och störningar på internet, tv och telefoni. Vi arbetar med åtgärda felet och uppdaterar när vi har ny information.
Vi beklagar eventuella olägenheter detta orsakar!

Aktuella driftstörningar