19 Oct 2017 00:10 | 20 Oct 2017 00:10

Info efter underhållet inatt

Det ska vara igång nu efter underhåll men ni kan behöva starta om modem- router och ev telefonadapter. Får ni inte igång det gör en felanmälan via telefon, vi har många som ringer och det kan bildas kö, vi ber om ert överseende.

Aktuella driftstörningar