13 Dec 2019 14:12 | 14 Dec 2019 00:12

Driftstörningar på internet

De flesta kunder bör nu ha internet åter. En omstart på den egna utrustningen kan behövas. Kunder med IP-telefoni via Koax kan fortfarande uppleva avbrott och störningar på telefonin, vi arbetar med att åtgärda problemet.

Aktuella driftstörningar