12 Oct 2022 00:10 | 15 Oct 2022 00:10

Driftstörningar på bredbandsnätet

Efter morgonens underhållsarbete kan en del kunder uppleva störningar på bredbandsnätet och långsam uppkoppling. Omstart på den egna utrustningen bör åtgärda felet.  

Aktuella driftstörningar