13 Dec 2019 00:12 | 13 Dec 2019 14:12

Driftstörningar efter underhållsarbete på internet

Nattens underhållsarbete på våra bredbandstjänster har medfört att kunder upplever avbrott och störningar på internet. Vi arbetar med att åtgärda felet och uppdaterar när vi har ny information.

Vi ber kunder starta om modem och router då detta kan avhjälpa felet!

Aktuella driftstörningar