21 Dec 2017 08:12 | 22 Dec 2017 00:12

Driftstörning på bredbandstjänster

Vi har noterat att det förekommer mindre störningar på vår bredbandstjänst. Detta uppkom efter helgens strömavbrott. Felsökning pågår. Störningarna berör främst fastigheter på Petreplan, Solgatan, Nedre och Övre Brogatan och Kronobergsvägen. Under felsökningen kan det även förekomma avbrott på TV-tjänsten.

Aktuella driftstörningar