05 Oct 2015 00:10 | 06 Oct 2015 00:10

Driftavbrott

5/10-2015

5-minuters driftavbrott måndagen den 5 oktober kl. 16.30

Måndagen den 5 oktober kl. 16.30 kommer det att vara ett kort serviceavbrott i cirka 5 minuter. Berörda kunder är kunder som har bredbandstjänst via fiber. Vi ber om ert överseende!

Aktuella driftstörningar