31 Aug 2023 11:08 | 31 Aug 2023 23:08

Avbrott på bredbandsnätet

Uppdatering 21:345- Nu bör alla kunder fått uppkopplingen åter. Omstart på egen utrustning kan behövas efter avbrottet. 

 

Uppdatering kl. 17:30 - Avbrottet ska nu vara åtgärdat och de flesta kunder bör fått internet åter. Kunder med koax kan fortsatt uppleva problem med uppkopplingen och vi arbetar med att åtgärda felet. 

Omstart på den egna utrustningen kan behövas. 

Vi beklagar de problem avbrottet orsakat!

---

Uppdatering kl. 14:30 - Tyvärr har vi ännu ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat. Tekniker arbetar för att åtgärda felet och vi uppdaterar när vi har ny information. 

----

För tillfället är det störningar på bredbandsnätet. Avbrottet berör alla våra internetkunder. Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi har ny information. 

Aktuella driftstörningar