09 Mar 2023 14:03 | 09 Mar 2023 15:03

Avbrott på bredbandstjänsterna på Ekerydsplan

UPPDATERING kl. 15:00 - Avbrottet på bredbandstjänsterna på Ekerydsplan är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått internet, tv och telefoni tillbaka. Omstart på den egna utrustningen kan behövas.

Om fortsatt fel föreligger kontakta oss på 0454-980 50.
---

För tillfället har vi avbrott och störningar på bredbandstjänsterna, som berör hyreshusen på Ekerydsplan. Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi har ny information.

Aktuella driftstörningar