10 Mar 2023 08:03 | 10 Mar 2023 16:03

Avbrott på bredbandstjänsterna i Jämshög

UPPDATERING kl. 15:00 - Avbrottet på bredbandstjänsterna i Jämshög är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått internet, tv och telefoni tillbaka. Omstart på den egna utrustningen kan behövas.

Om fortsatt fel föreligger kontakta oss på 0454 - 22 67 58.
____

För tillfället är det avbrott på internet, tv och telefoni i delar av Jämshög. Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi har ny information.  

Aktuella driftstörningar