08 Mar 2023 14:03 | 08 Mar 2023 17:03

Avbrott på bredbandstjänsterna i Holjekroken

UPPDATERING kl. 15:15 - Avbrottet på bredbandstjänsterna i Holjekroken är nu åtgärdat och samtliga kunder ska fått internet, tv och telefoni tillbaka. Omstart på den egna utrustningen kan behövas.

Om fortsatt fel föreligger kontakta oss på 0454-980 50.

---

För tillfället är det avbrott på internet, tv och telefoni i Holjekroken med omnejd. Felsökning pågår och vi uppdaterar när vi har ny information.  

Aktuella driftstörningar