25 Oct 2022 10:10 | 25 Oct 2022 23:10

Akut underhållsarbete på koaxsnätet på Karlavägen

Idag tisdagen den 25 oktober klockan 10.50 till 12:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder på Karlavägen 76,78 och 80. Arbetet medför att det under tiden kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

 

Vi beklaga den korta varslen!

Aktuella driftstörningar