30 Apr 2021 12:04 | 30 Apr 2021 13:04

Akut underhållsarbete på koaxnätet i Jämshög

Morgonens underhållsarbete av koaxnätet har medfört att vi måste komplimentera arbetet. Vi behöva göra ett nytt avbrott idag 30 april klockan 12:30 till 13:00. Avbrottet berör alla våra koaxkunder i Jämshög.

Under tiden för arbetet kan det förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder med koax. Även efter arbetet kan 
kunder uppleva störningar på sina tjänster och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Vi beklagar det korta varslet och hoppas på er förståelse!

Aktuella driftstörningar