15 Jul 2021 14:07 | 15 Jul 2021 16:07

Akut underhållsarbete på koaxnätet

På grund av ett akut underhållsarbete kommer vi idag torsdag 15 juli kl 14:00 till 16:00 att göra ett avbrott på koaxnätet. Arbetet medför att det under eftermiddagen kan förekomma avbrott på internet, tv och telefoni för samtliga kunder som bor på Äppelvägen med omnejd.  

Vi beklagar det korta varslet! 

Aktuella driftstörningar