20 Oct 2022 13:10 | 20 Oct 2022 15:10

Akut underhållsarbete på bredbandsnätet i Holjekroken

Idag torsdagen den 20 oktober klockan 13.00 till 14:00 planeras ett underhållsarbete som berör våra bredbandskunder i Holjekroken. Arbetet medför att det under tiden kan förekomma avbrott och störningar på internet, tv och telefoni för samtliga kunder. Omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

 

Vi beklaga den korta varslen!

Aktuella driftstörningar