27 Oct 2020 16:10 | 27 Oct 2020 17:10

Akut underhåll på internet- och tv-tjänster

Våra kunder som har adress bär- eller frukt väg (Tutti Frutti-området i Olofström) kommer att beröras av ett avbrott på internet- och tv-tjänsterna till följd av ett akut driftunderhåll. Underhållet beräknas pågå idag 27 oktober kl. 16:30-17:30. 
Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under och efter arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.
 

Aktuella driftstörningar