02 nov 2016

Information om våra utbyggnadsplaner av fibernät till villor

Nu finns information om våra planerade utbyggnadsområden för fibernät till villor här på vår webbplats

Där kan du hitta ditt område och se hur det ser ut just där du bor. Sidorna kommer att uppdateras efter hand som vi bygger ut. Vi hoppas att denna information kommer vara till glädje för dig. 

Gå till sidan med utbyggnadsplanerna

Så här går det till när vi bygger ut – från start till mål

 1. Information om att vi kan erbjuda fiber i området skickas ut. 
 2. Avtal tecknas av fastighetsägaren och skickas in till OKTV.
 3. Sammanställning och projektering sker av OKTV och Olofströms Kraft. Detta görs för att utbyggnaden ska ske så effektivt som möjligt. Samgrävning med andra aktörer görs där det är möjligt för att hålla kostnaderna nere. 
 4. Grävning påbörjas när godkännande från markägare och kabelvisning är klart.
 5. Slangar och skåp monteras.
 6. Stam- och villafiber blåses. Villaslang lämnas vid tomtgränsen. Slangen ska grävas ner på tomten av fastighetsägaren, alternativt kan denna tjänst köpas in av OKTV till en kostnad av 80 kr/m. 
 7. Svetsning i samtliga kopplingsskåp. Svetsning sker även centralt i andra änden. 
 8. Driftsättning sker i huvudcentralen.
 9. Arbetsorder lämnas till installatör. 
 10. Installatören kontaktar kunden för installation och driftsättning i fastigheten. 
 11. När installatören är färdig är kunden installerad och fiberenheten är driftsatt. 

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss