Utbyggnadsplaner

Planerade områden för utbyggnad av fibernätet till villor under 2016 - 2018.

Tider och område kan kommas att förändras över tid beroende på hur stort intresse som finns inom olika område, samt var vi har möjlighet för sambyggnation.

Så här går det till när vi bygger ut – från start till mål:

 1. Information om att vi kan erbjuda fiber i området skickas ut. 
 2. Avtal tecknas av fastighetsägaren och skickas in till oss.
 3. Sammanställning och projektering sker av OKTV och Olofströms Kraft. Detta görs för att utbyggnaden ska ske så effektivt som möjligt. Samgrävning med andra aktörer görs där det är möjligt för att hålla kostnaderna nere. 
 4. Grävning påbörjas när godkännande från markägare och kabelvisning är klart.
 5. Slangar och skåp monteras.
 6. Stam- och villafiber blåses. Villaslang lämnas vid tomtgränsen. Slangen ska grävas ner på tomten av fastighetsägaren, alternativt kan denna tjänst köpas in av oss till en kostnad av 120 kr/m. 
 7. Svetsning i samtliga kopplingsskåp. Svetsning sker även centralt i andra änden. 
 8. Driftsättning sker i huvudcentralen.
 9. Arbetsorder lämnas till installatör. 
 10. Installatören kontaktar kunden för installation och driftsättning i fastigheten. 
 11. När installatören är färdig är kunden installerad och fiberenheten är driftsatt.