02 feb 2017

Uppgradering av hårdvara har gjorts i natt

I natt har en uppgradering av CMTS (centrala enheten för kabelmodem) gjorts. Det har påverkat alla tjänster från bredband och IP-telefoni via kabelmodem. 

Uppgraderingen har gått som planerat och alla tjänster fungerar som de ska igen. Vissa kunder kan behöva starta om modem, router och telefonadapter.