27 feb 2017

Onsdagen den 1 mars har vi stängt mellan klockan 11.15 – 13.00

Onsdagen den 1 mars har vi stängt mellan klockan 11.15 – 13.00, på grund av utbildning.  

Vi är på plats igen efter klockan 13.00.

Välkommen!