03 feb 2017

Nu har vi höjt kapaciteten i vår centrala enhet för kabelmodem

Natten mellan onsdag och torsdag gjorde vi en omfattande uppgradering av centrala enheten för kabelmodem (CMTS). 

Bakgrunden till uppgraderingen är att kunna möta den höga efterfrågan från allt fler kunder som vill ha snabb internet-uppkoppling med högre kapacitet.

Samtidigt har vi förberett enheterna för ytterligare kapacitetsökningar i framtiden.