20 mar 2019

Bästa stadsnät 2018IOT-BLEKINGE VINNER PRIS FÖR BÄSTA STADSNÄT 2018


Stadsnäten i Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Ronneby har visat att även de mindre kommunerna kan ligga i framkant i utvecklingen och nyckeln till framgången är utan tvekan samarbete. Istället för att jobba var kommun för sig har man valt att göra detta i samarbetsprojektet IoT-Blekinge för att kunna jobba så optimalt som möjligt och det belönas nu med ett pris för bästa stadsnät 2018.

 

Hela Sverige digitaliseras och strävan efter att bli Sveriges smartaste stad gör konkurrensen stenhård. IoT som är en förkortning av Internet of Things (sakernas internet), är en teknik där man redan idag har badbojar, simhallar och vedlager uppkopplade på nätet och i närtid kommer antagligen det mesta av värde vara uppkopplade på nätet.

 

I Blekinge har framstegen varit stora eftersom Karlshamn Energi, Affärsverken, Olofströms Kabel-TV och Ronneby Miljöteknik samarbetat. Utan samtligas medverkan hade framgången aldrig varit möjlig.

 

Arbetet som har pågått i snart ett år har en grundtanke, att maximera arbetet genom att stadsnäten testar olika IoT-lösningar istället för att alla ska fokusera på ett och samma område. Alla har bidragit med sin tid och kompetens, vilket har gett en bra jämnvikt i projektet som nu vinner med motiveringen:

 

”Priset som årets stadsnät tilldelas den stadsnätsorganisation som under det gångna året på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sin verksamhet och affär eller främjat utbyte av erfarenheter och kunskaper inom branschen.”

 

Motivering

Årets pristagare är fyra stadsnät som gjort sin svaghet till sin styrka. Genom att samverka inom IoT-området har pristagarna visat att även mindre kommuner kan ligga i framkant tack vare samverkan. De fyra stadsnäten har även samverkat med sina ägare för att ta fram IoT-lösningar som både innebär en besparing för verksamheterna samtidigt som invånarna ges högre service. På så sett har deras projekt blivit ett föredöme för stadsnät i Sverige. Priset som årets stadsnät tilldelas projektet IoT-Blekinge