23 jan 2019

1 februari upphör TNT att sändas

Från den 1 februari upphör TNT som linjär TV-kanal.

Kanalen har haft vikande tittarsiffror och därför väljer Turner som äger kanalen att sluta sända kanalen i Norden. 
För tillfället har vi ingen ny kanal som kommer att ersätta.