Fiber i villor

Vi använder oss av tre olika fiber enheter

 
Alcatel Genexis Zhone

 

 

* Det kan förekomma olika modeller på denna fiberenhet