Drögsperyd

Status

Avtal och information har skickas ut.

Projektering pågår.

Planerad grävning tidigast 2019. 

Beroende på intresse kan utbyggnadsområdet förändras.