Näsum

 

Område 1 (blåmarkerat på kartan)

I stort sett färdigutbyggt område.

Villor som inte har tecknat avtal med oss ännu är välkomna att kontakta oss. Ring 0454-980 50, maila oss på info@oktv.se eller kom in på vårt kontor. 

 

 

Område 2 (rödmarkerat på kartan)

Grävningen är klar.

Fibern är blåst.

Svetsning pågår.

Samtliga villor som har tecknat avtal med oss i området  beräknas vara installerade senast under 1:e kvartalet 2018.

Villor som inte har tecknat avtal med oss ännu är välkomna att kontakta oss. Ring 0454-980 50, maila oss på info@oktv.se eller kom in på vårt kontor.