Juli 2015

01-07-2015

Duna-TV

Duna-TV kommer att sändas i HD efter den 1/7-2015.  Detta innebär att alla som vill se denna kanalen behöver byta ut sin gamla mottagare (om ...